100

 Janhavi Manore
SNBP
100/100

 Tanushree Das
BLOSSOM
100/100

99

 Arya Hule
DAV
99/100
 Asavari Deshmukh
VIKHE PATIL
99/100
 Maitri Movaliya
SNBP
99/100
 Nayana Achary
SNBP
99/100
 Shrijan Kashyap
DAV
99/100

98

 Mrunmayee Mehta
DAV
98/100
 Pradnya Wakode
DAV
98/100
 Ritesh Bhirud
SNBP
98/100

97

Siddharth Nambiar
GGIS
97/100

96

 Asmi Shrivastava
SNBP
96/100
 Mohit Panchal
ORCHID
96/100
 Ojas Madghe.
DAV
96/100

95

 Devesh Danthara
SNBP
95/100
 Shravani Sonigra
KALMADI
95/100
 Ved Dharmatti
INS
95/100
 Vedang Wagle
INS
95/100

94

 Akanksha Behera
DAV
94/100
 Bhargavi Raiter
CITY INT
94/100
 Bhavya Shah
INS
94/100

94

 Om Dhondge
DAV
94/100
 Prisha Matele
INS
94/100
 Rohan Khanna
INS
94/100
 Rohan Shrivastav
BLOSSOM
94/100

93

 Aarouhi Vishwakarma
SNBP
93/100
 Adwita Udare
DAV
93/100
 Anish Jha
ELPRO
93/100

93

 Aryan Pol
DAV
93/100
 Disha Patel
PODAR
93/100
 Jinesh Bhandari
DAV
93/100

93

 Mrunal Nagpure
INS
93/100
 Saumya Patil
VIKHE PATIL
93/100

92

 Sai Kartikeya Bodi Pudi
INS
92/100
 Sakshee Dhormale
INS
92/100

91

 Atharv Dusane
DAV
91/100
 Hiya Shah
VIKHE PATIL
91/100
 Pratyaksh Gupta
INS
91/100
 Ram Upadhyay
BLOSSOM
91/100

90

 Anshul Jamdade
DAV
90/100
 Maria Batterywala
INS
90/100
 Palash Merwana
PODAR
90/100

90

 Shruti Ghelani
INS
90/100
 Yuvraj Waghe
SNBP
90/100

85-90

 Anurag Kulkarni
PODAR
89/100
 Atharva Choudhary
DAV
89/100
 Aryan Ahire
DAV
88/100

85-90

 Harsh Suke
PODAR
88/100
 Anish Wakchoure
BLOSSOM
86/100
 Siddhant Pujara
DAV
86/100

80-85

 Atharva Gaikwad
ELPRO
84/100
 Krittika Bisht
DAV
84/100
 Paulami Datta
INS
84/100

80-85

 Siddharth Hadap
INS
83/100
  Archit Hulsurkar
INS
81/100
 Mahima Mishra
DAV
80/100

75-80

 Parth Harpude
KALMANI
77/100
 Aarush Pakhale
INS
76/100
 Jasleen Kaur
BLOSSOM
75/100